VO ceník

REKLAMACE

Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. V případě, že kupující spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej reklamovat.

Je třeba zaslat reklamované zboží (včetně kopie dokladu o prodeji a průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.

CANNABIS Pharma, s.r.o.

OIC – obchodní a informační centrum

Masarykova 716, 415 01 Teplice

Email: reklamace@cannabispharma.cz

Tel: 417 534 071 a 777 914 113

 

O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 2 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního procesu formou reklamačního protokolu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:

1. - použité výrobky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů

2. - zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.

3. - vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením

4. - vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením

5. - vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího