Liquid SHIVA 1% 10ml

Liquid SHIVA 1% 10ml

Cena s DPH
268,00 CZK
Cena bez DPH
221,49 CZK
Dostupnost
Skladem Ano
Kód
C064NEW
Výrobce
CANNABIS Pharma, s.r.o.


LIQUID CBDex® SHIVA je čistý konopný liquid pro navození duševní pohody, klidu a vnitřního míru (dotek Shivy). Běžné nepatrné problémy se rozpouštějí ve prospěch stavu uvědomění si hlubšího významu života, umocněného vůní nepřepalovaného konopí. Dlouhodobé užívání uvolňuje a rozšiřuje vědomí, a to zcela bezpečně, bez omámení. Může vám ukázat dveře, ale nedovolí jimi projít.
LIQUID CBDex® SHIVA obsahuje výtažek z konopí cannabidiol (CBD), který není omamný, není návykový a je získáván v České republice zcela v souladu s platnou legislativou.
Vzniklý aerosol není zdraví škodlivý, nosné přírodní látky jako je propanediol a glycerin se v těle metabolizují na přirozené metabolity, které jsou z těla bez zátěže vyloučeny. Vdechovaný aerosol byl testován na VŠCHT Praha a nebyly prokázány žádné škodlivé látky (více informací o testu na www.cbdex.cz).
Použití a dávkování: Používejte ve vhodných elektronických inhalačních přístrojích dle doporučení příslušného výrobce. Doporučená denní dávka je 1 ml (52 kapek). Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Složení: Propanediol, Glycerin, Cannabidiol (100 mg/10 ml), Caramel, Cannabis Sativa essential oil.
Stupeň dýmivosti: střední
Upozornění: Přírodní produkt. Nepoužívat bezprostředně před a při jízdě motorovým vozidlem. Není určeno pro děti a mladistvé do 18 let. Neobsahuje THC ani jiné omamné látky. Neobsahuje NIKOTIN. Snášenlivost - citlivé osoby mohou při aplikaci prvních dávek vnímat pocit výrazného uvolnění. Před použitím protřepat. Změna barvy liquidu není na závadu. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu. Po vyjmutí z krabičky skladujte v temnu. Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu.

Výrobce: CANNABIS Pharma, s.r.o. Masarykova 1595/54, 41501 Teplice, CZ www.cbdex.cz, info@cbdex.cz

CZ/01/19LIQUID CBDex® SHIVA is pure cannabis liquid to create mental well-being, peace and inner peace (touch of Shiva). Common minor problems dissolve in favor of a state of awareness of the deeper meaning of life, compounded by the smell of unburnt cannabis. Long-term use releases and expands consciousness, completely safely and without daze.
LIQUID CBDex® SHIVA contains cannabidiol (CBD) cannabis extract which is not narcotic, non-addictive and is obtained in the Czech Republic entirely in accordance with applicable legislation.
The aerosol produced is not harmful to health, with carrier natural substances such as propanediol and glycerine metabolised in the body into natural metabolites that are excluded from the body without stress. The inhaled aerosol was tested at VŠCHT Prague and no harmful substances were found (more information about the test at www.cbdex.cz).
Use and dosing: Use in approproate electronic inhalation devices as recommended by the relevant manufacturer. The recommended daily dose is 0.5 ml (26 drops). Do not exceed the recommended daily dose.
Ingredients: Propanediol, Glycerin, Cannabidiol (100 mg/10 ml), Caramel, Cannabis Sativa essential oil..
Smoke level: medium
Warning: Natural product. Do not use immediately before and when driving a motor vehicle. Not suitable for children and adolescents under 18 years of age. It does not contain THC or other narcotics. Does not contain NICOTINE. Tolerance - sensitive people may experience a sensation of significant relaxation when the first doses are given. Shake before use. Changing the color of the liquid is not a problem. Store in a dry place below 25 ° C in a tightly closed container. After removal from the box, store in the dark. Best before date is indicated on the package.

Producer: CANNABIS Pharma, s.r.o. Masarykova 1595/54, 41501 Teplice, CZ www.cbdex.cz, info@cbdex.cz
 
  • Žádné dokumenty
 
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat
Liquid VITAL 0,3% 10ml

LIQUID CBDex® VITAL je konopný liquid pro čistý inhalační zá...

187,00 CZK
Skladem: Ano
Kód: C464NEW
Liquid CANNABIS 0,7% 10ml

LIQUID CBDex® CANNABIS je čistý konopný liquid pro vychutnán...

239,00 CZK
Skladem: Ano
Kód: C057NEW
Liquid NIRVANA 5% 10ml

LIQUID CBDex® NIRVANA je čistý konopný liquid pro navození k...

654,00 CZK
Skladem: Ano
Kód: C040NEW